בקרת ביצוע
תנאי למתן תעודת גמר

ENG מכון הבקרה הארצי, יערוך בקרת תכן משלימה לתיכנון המפורט של הביניין בתחומים הבקרה שקבועים בחוק. דו”ח מסכם לבקרת התכן המשלימה הינו תנאי להמלצת המכון לרשות הרישוי למתן אישור תחילת עבודות באתר.
לאחר קבלת אישור זה, יבקר הבקר האחראי באתר הבניה, ע"פ תוכנית הביקורים שנקבעה.  לעיתים יתלוו בקרים מקצועיים ו/או מורשים לחיקוק לפי עניין. הבקר יבצע בקרה על טיפול בכשלים ואי התאמות אם התגלו כאלה בביקורים קודמים, במהלך הביצוע וירכז את כל המידע בדוח סיכום ביקור. 

עם גמר הבנייה והפיתוח יופק דוח מסכם של בקרת הביצוע, הכולל את ממצאי ENG מכון הבקרה הארצי והמלצתו לרשות הרישוי למתן תעודת גמר.  
תודה על פניתכם
תודה על פנייתכם! 
נשוב אלכם בהקדם