בקרת תכן
תנאי למתן היתר בנייה

בקרת תכן בENG מכון הבקרה הארצי, נערכת במספר שלבים באופן הנועד להבטיח תהליך מהיר ואיכותי, עד להגשת המלצה למתן היתר בנייה. קליטת הבקשה לבקרת תכן מותנית בקבלת מסמכי הבקשה על פי התקנות ומסקר ראשוני לווידוא יכולתו של המכון לקלוט הבקשה לבקרה. לאחריו ימסרו ללקוח לוח זמנים משוער להשלמת בקרת התכן ויוקצו משאבי הבקרה הנדרשים במכון. אז תבוצע בקרת התכן, ע"י בקרי המכון בשיתוף מומחים מקצועיים.
בקרת התכן תכלול בקרה מדגמית וגם בקרה תהליכית לקביעת התאמתה של נספחי הבקשה להיתר בנייה ולחוקי הבניה, תוך הערכת סיכונים.
המכון יערוך דוח ביניים, תוך 15 ימי עבודה ממועד קליטת הבקשה, אשר יועבר ללקוח וירכז דרישה להשלמות ו/או תיקונים בבקשה. 
בתום 30 ימי עובדה ממועד קליטת הבקשה, ירכז המכון את הפערים שנותרו במסמכי התכן, לצורך עריכת דוח מסכם לתכן שיוגש לרשות הרישוי.
תודה על פניתכם
תודה על פנייתכם! 
נשוב אלכם בהקדם